Forside > Klagebrev > Eg har fått krav om eigendel men ønskjer i staden å reparere for eiga rekning

KLAGEBREV TIL SELGER

Eg har fått krav om eigendel men ønskjer i staden å reparere for eiga rekning

Eg har fått krav om eigendel, men ønskjer i staden å reparere for eiga rekning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i samband med leige av bil

Eg viser til leigeavtalen som er inngått
, og kravet eg har fått om innbetaling av eigendel i samband med den.
Eg gjer merksam på at eg ikkje er villig til å akseptere kravet. Grunnen til det er:
. Derfor vil eg informere om at beløpet, kr
,- er omstridt, og at eg krev å få utbetre for eiga rekning.

Dersom ikkje kravet mitt blir akseptert ber eg om ei skriftleg grunngitt tilbakemelding innan 14 dagar. Eg ber også om ei tilbakemelding på kva dykk ønskjer å gjere vidare i saka. Eg gjer merksam på at eit eventuelt inkassoselskap som påtar seg å krevje inn det omstridde beløpet, vil bli klagd inn til Inkassoklagenemnda med påstand om brot på god inkassoskikk.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.