Forside > Klagebrev > Eg meiner at bilen ikkje var i samsvar med avtalen og krev prisavslag og erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Eg meiner at bilen ikkje var i samsvar med avtalen og krev prisavslag og erstatning

Eg meiner at bilen ikkje var i samsvar med avtalen, og krev prisavslag og erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i samband med leige av bil

Eg viser til den inngåtte leigeavtalen
. Eg vil med dette gjere merksam på at eg krev å få tilbakebetalt delar av det innbetalte beløpet. I tillegg krev eg erstatning for ekstrautgifter eg har hatt. Grunnen til det er:
. Derfor krev eg å få tilbakebetalt kr
,- så snart som råd er, og seinast innan 14 dagar. Kr
,- er erstatningskrav for ekstrautgiftene eg har hatt. Kopi av dokumentasjon på erstatningskravet er lagd ved. Dersom kravet mitt ikkje blir akseptert, ber eg om ei skriftleg grunngitt tilbakemelding innan 14 dagar. Dersom kravet blir avvist eller eg ikkje høyrer frå dykk, kjem eg til å sende saka over til
.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.