Forside > Klagebrev > Eg meiner at utleigaren ikkje har oppfylt sin del av avtalen og eg ønskjer derfor å heve avtalen og krevje erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Eg meiner at utleigaren ikkje har oppfylt sin del av avtalen og eg ønskjer derfor å heve avtalen og krevje erstatning

Eg meiner at utleigaren ikkje har oppfylt sin del av avtalen, og eg ønskjer derfor å heve avtalen og krevje erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i samband med leige av bil

Eg viser til den inngåtte leigeavtalen
. Eg gjer merksam på at eg vil krevje å få heva avtalen. I tillegg krev eg erstatning for ekstrautgifter eg har hatt. Grunnen til det er:
. Derfor krev eg at heile det innbetalte beløpet pluss erstatning blir tilbakebetalt så snart som råd er, og seinast innan 14 dagar. Kr
,- er det innbetalte beløpet, mens kr
,- er erstatningskravet. Kopi av dokumentasjon på erstatningskravet er lagd ved.

Dersom kravet mitt ikkje blir akseptert, ber eg om ei skriftleg grunngitt tilbakemelding innan 14 dagar. Dersom kravet blir avvist eller eg ikkje høyrer frå dykk, kjem eg til å sende saka over til
.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.