Forside > Klagebrev > Eg vil klage på rekninga eg har fått og halde tilbake delar av beløpet

KLAGEBREV TIL SELGER

Eg vil klage på rekninga eg har fått og halde tilbake delar av beløpet

Eg vil klage på rekninga eg har fått, og halde tilbake delar av beløpet

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i samband med leige av bil

Eg viser til den inngåtte leigeavtalen
. Eg gjer merksam på at eg ikkje er villig til å akseptere heile rekninga. Grunnen til det er:
. Derfor har eg betalt inn kr
,-, restbeløpet kr
,- må reknast som omstridt.

Dersom kravet mitt ikkje blir akseptert, ber eg om ei skriftleg grunngitt tilbakemelding innan 14 dagar. Dersom kravet blir avvist eller eg ikkje høyrer frå dykk, kjem eg til å sende saka over til
. Eit eventuelt forsøk på å drive inn pengane via inkasso vil vere rekna for eit brot på god inkassoskikk.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.