Forside > Klagebrev > Eg vil klage på rekninga eg har fått og halde tilbake heile beløpet.i tillegg vil eg krevje erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Eg vil klage på rekninga eg har fått og halde tilbake heile beløpet.i tillegg vil eg krevje erstatning

Eg vil klage på rekninga eg har fått, og halde tilbake heile beløpet. I tillegg vil eg krevje erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage i samband med leige av bil

Eg viser til den inngåtte leigeavtalen
. Eg gjer merksam på at eg ikkje er villig til å akseptere heile rekninga. Grunnen til det er:
. Derfor har eg halde tilbake heile beløpet, kr
,-, ettersom kravet må reknast som omstridt. I tillegg vil eg krevje erstatning for dei faktiske utgiftene eg har hatt som følgje av dette, og eg krev dermed at kr
,- blir utbetalt til meg. Kopi av dokumentasjon på erstatningskravet er lagd ved.

Dersom kravet mitt ikkje blir akseptert, ber eg om ei skriftleg grunngitt tilbakemelding innan 14 dagar. Dersom kravet blir avvist eller eg ikkje høyrer frå dykk, kjem eg til å sende saka over til
. Eg gjer merksam på at eit eventuelt inkassoselskap som påtar seg å krevje inn det omstridde beløpet, vil bli klagd inn til Inkassoklagenemnda med påstand om brot på god inkassoskikk.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.