Forside > Klagebrev > Klage på fjerning av køyretøy

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på fjerning av køyretøy

Klage på fjerning av køyretøy

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på fjerning/borttauing av køyretøy

Eg viser til borttauinga som blei utført
for køyretøy med registreringsnummer
. Eg krev at de gir avkall på fjerningsgebyret, ettersom eg meiner at borttauinga er urimeleg. Grunnen til det er:
. Eg ber om at de tek stilling til klaga mi og gir meg ei tilbakemelding så snart som råd er. Dersom eg ikkje høyrer frå dykk eller de avslår klaga, vil eg vurdere å sende saka over til
for å få henne behandla der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.