Forside > Klagebrev > Klage på kontrollavgift parkeringsbot

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på kontrollavgift parkeringsbot

Klage på kontrollavgift/parkeringsbot

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kontrollavgift/parkeringsbot

Eg viser til tilleggsavgifta/gebyret som er ilagt
for køyretøy med registreringsnummer
. Eg krev at de gir avkall på kontrollavgifta.


Etter mi meining er ho feilaktig ilagd. Grunnen til det er:
. Eg ber om at de tek stilling til klaga mi og gir meg ei tilbakemelding så snart som råd er. Dersom eg ikkje høyrer frå dykk eller de avslår klaga, vil eg vurdere å sende saka over til
for å få henne behandla der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.