Forside > Klagebrev > Jeg har ikke mottatt spesifisert regning og vil kreve dette

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg har ikke mottatt spesifisert regning og vil kreve dette

Eg har ikkje fått spesifisert rekning og krev å få det

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Eg har ikkje motteke spesifisert rekning og vil krevje det for reparasjon av køyretøy med registreringsnummer

Eg viser til utført oppdrag og motteken rekning og vil setje fram dette kravet:

Den mottekne rekninga er ikkje spesifisert, og det er derfor vanskeleg for meg å gå gjennom henne for å kontrollere art og omfang av arbeidet og kva materialar som er brukte. Eg krev derfor at de sender meg ei spesifisert rekning så snart som mogleg, jf. handverkartenestelova § 36. Så snart eg har motteke og gått gjennom rekninga, blir ho betalt.


Dersom vi ikkje blir samde, vil eg vurdere å sende saka over til Forliksrådet eller Forbrukarrådet for å få henne behandla der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.