Forside > Klagebrev > Jeg vil holde tilbake betalingen forsinkelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg vil holde tilbake betalingen forsinkelse

Eg vil halde tilbake betalinga - forseinking

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Krav som følgje av forseinka reparasjon på køyretøy med registreringsnummer

. Eg viser til avtalen som er gjord med dykk om utføring av dette oppdraget:
. Ut frå denne avtalen er reparasjonen forseinka. Grunnen er denne:
. Eg krev rett til å halde tilbake så mykje av betalinga at det sikrar kravet mitt som følgje av forseinkinga, jf. handverkartenestelova § 13. Eg har derfor halde tilbake kr
,-. Så snart arbeidet blir utført i samsvar med avtalen, blir dette beløpet betalt.

Eg ber om at de tek stilling til kravet mitt så snart som råd er. Dersom de er usamde, ber eg om å få ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Høyrer eg ikkje frå dykk innan fristen, går eg ut frå at de ikkje har innvendingar mot kravet.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.