Forside > Klagebrev > Jeg vil holde tilbake deler av beløpet

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg vil holde tilbake deler av beløpet

Eg vil halde tilbake delar av beløpet

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på reparasjon av køyretøy med registreringsnummer

. Eg viser til den ovannemnde reparasjonen utført av dykkar verkstad og ønskjer med dette å reklamere.
Etter mi meining er tenesta mangelfull. Grunnen til det er:


. Eg har ikkje betalt heile rekninga og gjer merksam på at restbeløpet, kr
,- ikkje blir betalt før de har ordna opp i forholdet. Eg krev å få halde tilbake så mykje av betalinga at det sikrar kravet mitt, jf. handverkartenestelova § 23. Eg ber om at de tek stilling til reklamasjonen min med det aller første og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå dykk innan fristen, eller får ei tilbakemelding som eg ikkje kan akseptere, vil eg vurdere å sende saka over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.