Forside > Klagebrev > Jeg vil kreve tjenesten utført forsinkelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg vil kreve tjenesten utført forsinkelse

Eg vil krevje tenesta utført - forseinking

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Krav som følgje av forseinka reparasjon på køyretøy med registreringsnummer

. Eg viser til avtalen som er gjord med dykk om utføring av dette oppdraget:
. Ut frå denne avtalen er reparasjonen forseinka. Grunnen er denne:
. Eg krev at oppdraget blir utført i samsvar med avtalen, og at arbeidet blir sett i gang snarast råd, jf. handverkartenestelova §14.


Eg ber om ei tilbakemelding på at arbeidet blir sett i gang - med tidsfristar - innan 14 dagar frå dags dato. Har eg ikkje høyrt frå dykk innan fristen, krev eg rett til å heve avtalen. Meirkostnader i samband med det krev eg at de dekkjer, jf. handverkartenestelova § 28. Skulle ikkje saka løyse seg, vil eg vurdere å sende henne over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for behandling der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.