Forside > Klagebrev > Jeg vil oversende en klage på utført periodisk kjøretøykontroll til statens vegvesen

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg vil oversende en klage på utført periodisk kjøretøykontroll til statens vegvesen

Eg vil rette ei klage på utført periodisk køyretøykontroll til Statens vegvesen

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på takst på bil med registreringsnummer

Den periodiske køyretøykontrollen som eg er misnøgd med, blei utført av
. Kopi av kontrollsetelen er vedlagd. Grunnen til misnøya er:
. Eg ber om at saka blir teken opp til behandling og om nødvendig blir send over til Vegdirektoratet for ei endeleg avgjerd.


Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.