Forside > Klagebrev > Klage på at det kreves betalt for forundersøkelse uten at dette er avtalt

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på at det kreves betalt for forundersøkelse uten at dette er avtalt

Klage på at det blir kravd betalt for forundersøking utan at det er avtalt

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på at det blir kravd betalt for forundersøking utan at det er avtalt, i samband med reparasjon av køyretøy med registreringsnummer

Eg har motteke ei rekning på kr
,- frå dykk.
Etter avtalen skulle det gjennomførast ei undersøking for å kartleggje om det skulle utførast ein reparasjon. Det er ikkje avtalt eller opplyst overfor meg at de ville ta betalt for undersøkinga, og etter handverkartenestelova § 34 kan de då heller ikkje krevje betaling.


Eg krev at de gir avkall på kravet, som altså er omstridt.


Dersom de er usamde i det, ber eg om å få ei skriftleg tilbakemelding så snart som råd er, og seinast innan 14 dagar frå dags dato. Blir vi ikkje samde, vil eg vurdere å sende saka over til Forliksrådet eller Forbrukarrådet for å få henne behandla der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.