Forside > Klagebrev > Klage på avvik mellom prisoverslag og mottatt regning

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på avvik mellom prisoverslag og mottatt regning

Klage på avvik mellom prisoverslag og motteken rekning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på avvik mellom prisoverslag og motteken rekning for reparasjon av køyretøy med registreringsnummer

. Eg har motteke rekning for utført arbeid som er større enn prisoverslaget som var grunnlaget for at de fekk oppdraget. Prisoverslaget er på kr
,-, mens rekninga er på kr
,-. I samsvar med handverkartenestelova § 32 skal ikkje prisen vere meir enn 15 prosent høgare enn det oppgitte beløpet. I dette tilfellet er prisoverslaget overskride med meir enn det.
Derfor har eg betalt i samsvar med prisoverslaget pluss 15 prosent, altså til saman kr
. Restbeløpet må reknast som omstridt.


Dersom de er usamde i det, ber eg om å få ei skriftleg tilbakemelding så snart som råd er, og seinast innan 14 dagar frå dags dato. Dersom vi ikkje blir samde, vil eg vurdere å sende saka over til Forliksrådet eller Forbrukarrådet for å få henne behandla der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.