Forside > Klagebrev > Klage på avvik mellom pristilbud og mottatt regning

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på avvik mellom pristilbud og mottatt regning

Klage på avvik mellom pristilbod og motteken rekning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på avvik mellom pristilbod og motteken rekning for reparasjon av køyretøy med registreringsnummer

Eg har motteke rekning for utført arbeid som ikkje er i samsvar med prisen vi avtalte på førehand. Den avtalte prisen var kr
, mens rekninga eg har motteke, er på kr
,-. Det blir eit avvik på kr
,-. Eg vil med dette be om å få ei forklaring på kvifor rekninga ikkje er på det same beløpet som pristilbodet. Send meg ei tilbakemelding så snart som råd er, og seinast innan 14 dagar frå dags dato. Eg har betalt prisen vi har avtalt. Restbeløpet blir halde tilbake inntil vidare og må reknast som omstridt.


Dersom vi ikkje blir samde, vil eg vurdere å sende saka over til Forliksrådet eller Forbrukarrådet for å få henne behandla der.


Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.