Forside > Klagebrev > Klage på mottatt regning pris ikke avtalt på forhånd

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på mottatt regning pris ikke avtalt på forhånd

Klage på motteken rekning - prisen er ikkje avtalt på førehand

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på motteken rekning for reparasjon av køyretøy med registreringsnummer

- pris ikkje avtalt på førehand Eg har motteke ei rekning på kr
. ,- frå dykk. Etter avtalen var dette oppdraget:
. I samband med verkstadbesøket blei det ikkje avtalt nokon pris eller gitt noko prisoverslag. I samsvar med reglane i handverkartenestelova skal det då betalast ein pris som svarer til det liknande tenester hos andre handverkarar i same området kostar på avtaletidspunktet (gjengs pris).
Slik eg ser det, er rekninga urimelig høg i forhold til kva type teneste det er snakk om, kor stort omfanget er, og korleis tenesta blei utført. Undersøkingar eg har gjort blant andre handverkarar i bransjen, indikerer at eit beløp på om lag kr
,- er ein rimelegare pris for denne tenesta.

Derfor har eg betalt inn det ovannemnde beløpet, og eg informerer med dette om at restbeløpet må reknast som omstridt. Dersom de er usamde i det, ber eg om å få ei skriftleg tilbakemelding så snart som råd er, og seinast innan 14 dagar frå dags dato.


Dersom vi ikkje blir samde, vil eg vurdere å sende saka over til Forliksrådet eller Forbrukarrådet for å få henne behandla der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.