Forside > Klagebrev > Dagmulkt og fullføring ved forseinking

KLAGEBREV TIL SELGER

Dagmulkt og fullføring ved forseinking

Dagmulkt og fullføring ved forseinking

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på oppføring av bustad

. Eg viser til avtalen om å oppføre den ovannemnde bustaden og ønskjer med dette å reklamere.
Slik eg ser det, er bustadoppføringa forseinka. Det grunngir eg slik:
. Eg krev at bustaden blir fullført så snart som råd er, og seinast innan
. Det blir kravd dagmulkt på kroner
fram til eg kan overta bustaden.

Dersom bustaden ikkje er heilt ferdig når eg overtek han, krev eg ein eigen avtale for fullføringa av arbeidet som står att. Avtalen skal minst innehalde fristen for fullføringa og ei tilsegn om dagmulkt dersom fristen ikkje blir halden.
Eg ber om at De tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom kravet blir avvist eller eg ikkje høyrer frå Dykk, vil eg vurdere å sende saka over til Bustadtvistnemnda.


Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.