Forside > Klagebrev > Heving ved en mangel

KLAGEBREV TIL SELGER

Heving ved en mangel

Heving ved en mangel

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på oppføring av boligAdresse/Gårdsnr. og bruksnr.

Jeg viser til avtale om oppføring av ovennevnte bolig, og fremsetter i den forbindelse følgende reklamasjonskrav. Slik jeg ser det, har De som entreprenør vesentlig misligholdt Deres forpliktelser. Det begrunner jeg på følgende måte:
. På bakgrunn av ovennevnte krever jeg heving av avtalen. Jeg ber om at De tar stilling til min reklamasjon så snart som mulig, og at jeg mottar en tilbakemelding senest innen 14 dager fra dags dato. Blir kravet mitt avvist eller jeg ikke hører fra Dem, vil jeg vurdere å oversende saken til Boligtvistnemnda.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.