Forside > Klagebrev > Retting eller reparasjon ved en mangel

KLAGEBREV TIL SELGER

Retting eller reparasjon ved en mangel

Retting eller reparasjon ved en mangel

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på oppføring av bolig Adresse/Gårdsnr. og bruksnr.

Jeg viser til avtale om oppføring av ovennevnte bolig, og fremsetter i den forbindelse følgende reklamasjonskrav. Slik jeg ser det, er det mangler ved boligen. Det begrunner jeg på følgende måte:
. På bakgrunn av ovennevnte krever jeg at De for egen regning utbedrer manglene snarest, og senest innen
. Dersom De ikke ferdigstiller arbeidene innen fristen, vil jeg vurdere å la arbeidene bli utført av en annen håndverker. Kostnadene ved det vil bli krevd erstattet av Dem. Jeg ber om at De tar stilling til min reklamasjon så snart som mulig, og at jeg mottar en tilbakemelding senest innen 14 dager fra dags dato. Blir kravet mitt avvist eller jeg ikke hører fra Dem, vil jeg vurdere å oversende saken til Boligtvistnemnda.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.