Forside > Klagebrev > Bortfall av vederlag

KLAGEBREV TIL SELGER

Bortfall av vederlag

Bortfall av vederlag

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på eiendomsmeglertjeneste

Viser til inngåtte avtale med Dem om salg av min bolig. I forbindelse med utførelse av dette oppdraget har jeg blitt kjent med at De har unnlatt å gi opplysninger om at De har hatt personlig eller økonomisk interesse i den handelen oppdraget gjelder. Dette vil jeg begrunne med følgende:
. På denne bakgrunn krever jeg at vederlaget for tjenesten faller bort i sin helhet. Jeg ber om en tilbakemelding på om mitt krav aksepteres eller ikke innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke hører fra Dem innen fristen eller mottar et negativt svar, vil saken bli oversendt Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.