Forside > Klagebrev > Halde tilbake kjøpesummen

KLAGEBREV TIL SELGER

Halde tilbake kjøpesummen

Halde tilbake kjøpesummen

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på kjøp av eigedom

. Eg viser til kjøpet av den ovannemnde eigedommen, samt avhendingslova § 4-15, og ønskjer med dette å reklamere.
Eg meiner at det er ein mangel ved eigedommen. Det grunngir eg slik:
. Eg har lagt ved dokumentasjon som stadfester mangelen.


På grunnlag av det som er nemnt ovanfor, held eg tilbake ein del av kjøpesummen, kroner
. Dokumentasjonen på kravet er vedlagd.


Eg held tilbake beløpet heilt til eigedommen blir sett i den standen eg kunne vente ut frå avtalen og forholda elles.


Eg ber om at De tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå Dykk innan fristen, vil eg vurdere å sende saka over til Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.