Forside > Klagebrev > Prisavslag og erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Prisavslag og erstatning

Eg krev prisavslag og erstatning - brev til seljar

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på kjøp av eigedom

. Eg viser til kjøpet av den ovannemnde eigedommen, samt avhendingslova § 4-12 og § 4-5, og ønskjer med dette å reklamere.
Eg meiner at det er ein mangel ved eigedommen. Det grunngir eg slik:
. Eg har lagt ved dokumentasjon som stadfester mangelen.

Det er ikkje praktisk at De utfører reparasjonar på eigedommen.


På grunnlag av det som er nemnt ovanfor, krev eg eit prisavslag på kroner
. Dokumentasjonen på kostnadene er vedlagd.


I tillegg krev eg erstatning for dei faktiske utgiftene eg har hatt som følgje av mangelen, kroner
. Kopi av dokumentasjon på utgiftene er vedlagd.

Eg ber om at De tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå Dykk innan fristen, vil eg vurdere å sende saka over til Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.


Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.