Forside > Klagebrev > Eigarskifteforsikring eg vil klage på forsikringsoppgjeret

KLAGEBREV TIL SELGER

Eigarskifteforsikring eg vil klage på forsikringsoppgjeret

Eg vil klage på forsikringsoppgjeret - brev til Finansklagenemnda

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på forsikringsvedtak

Eg viser til det vedlagde brevet frå
datert
, skadesaknummer
/avtalenummer
og tidlegare dokument i saka, sjå vedlegg. Det går fram av brevet frå selskapet at eg ikkje får
. Selskapet grunngir avslaget med
. Eg meiner at avslaget frå selskapet er feil, fordi
. Eg ber om at De tek stilling til dette.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.