Forside > Klagebrev > Overtaking eg held fast på kjøpet og krev i tillegg erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Overtaking eg held fast på kjøpet og krev i tillegg erstatning

Overtaking: Eg held fast på kjøpet og krev i tillegg erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på forseinking ved kjøp av eigedom

. Eg viser til avtalen om å kjøpe den ovannemnde eigedommen og ønskjer med dette å reklamere.
Slik eg ser det, er tenesta mangelfull. Det grunngir eg slik:
. Eg opplyser med dette om at eg krev å få gjennomført avtalen om å kjøpe eigedommen. I tillegg krev eg erstatning for dei faktiske utgiftene eg har hatt som følgje av forseinkinga, kroner
. Kopi av dokumentasjon på utgiftene er vedlagd. Eg ber om at De tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå Dykk innan fristen, vil eg vurdere å sende saka over til Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.