Forside > Klagebrev > Overtaking eg krev å halde tilbake betalinga

KLAGEBREV TIL SELGER

Overtaking eg krev å halde tilbake betalinga

Overtaking: Eg krev å halde tilbake betalinga

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på forseinking ved kjøp av eigedom

. Eg viser til avtalen om å kjøpe den ovannemnde eigedommen og ønskjer med dette å reklamere. Slik eg ser det, er tenesta mangelfull. Det grunngir eg slik:
. På bakgrunn av forseinkinga melder eg med dette frå om at eg held ein del av kjøpesummen, kroner
, tilbake fram til avtalen blir korrekt oppfylt. Eg ber om at De tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå Dykk innan fristen, vil eg vurdere å sende saka over til Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.