Forside > Klagebrev > Overtaking eg krev å heve kjøpet

KLAGEBREV TIL SELGER

Overtaking eg krev å heve kjøpet

Overtaking: Eg krev å heve kjøpet

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på forseinking ved kjøp av eigedom

. Eg viser til avtalen om å kjøpe den ovannemnde eigedommen og ønskjer med dette å reklamere.
Slik eg ser det, er tenesta mangelfull. Det grunngir eg slik:
. På bakgrunn av den lange forseinkinga og forholda elles meiner eg at det er snakk om eit vesentleg kontraktbrot. Eg synest såleis at det er grunnlag for å heve kjøpet av eigedommen. Så snart hevingskravet mitt er akseptert, står eigedommen til Dykkar disposisjon og blir skøytt over på Dykk mot at De betaler tilbake kjøpesummen og rentene. Eg føreset elles at hevingsoppgjeret skjer i samsvar med føresegnene i avhendingslova. Eg ber om at De tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå Dykk innan fristen, vil eg vurdere å sende saka over til Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.