Forside > Klagebrev > Deponering av omstridd leige

KLAGEBREV TIL SELGER

Deponering av omstridd leige

Deponering av omstridd leige

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Deponering av omstridd leige

Eg gir med dette meldinga om at den omstridde leiga på
er sat inn på kontonummer
i
. Kontoen er frå no av sperra og kan berre disponerast av
og
i fellesskap. Eg held tilbake husleiga fordi
. Også framtidige krav som oppstår på same grunnlag vil bli innbetalt på denne kontoen inntil saka er løyst. Eg ber om ei tilbakemelding innan 14 dagar på mottak av denne meldinga, og ser samtidig fram til eit forslag til korleis tvisten kan løysast.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.