Forside > Klagebrev > Krav frå utleigar om indeksregulering

KLAGEBREV TIL SELGER

Krav frå utleigar om indeksregulering

Krav frå utleigar om indeksregulering

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Krav frå utleigar om indeksregulering

De gis med dette melding om at husleiga frå og med
vil bli auka i samsvar med konsumprisindeksen, jf. husleigelova § 4-2, frå kr
til kr
.
Dette tilsvarer ei auking i husleiga på
prosent frå siste leigefastsetting.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.