Forside > Klagebrev > Krav frå utleigar om regulering til gjengs leie

KLAGEBREV TIL SELGER

Krav frå utleigar om regulering til gjengs leie

Krav frå utleigar om regulering til gjengs leie

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Krav frå utleigar om regulering til gjengs leie

Det visast til leigeavtala vår av
om leige av
. Det settast med dette fram krav om auking av husleiga til gjengs leie, jf. husleigelova § 4-3. Du har krav på 6 månaders varsel før husleigeaukinga finn stad. Det leggjast til grunn at gjengs leige for liknande bustad på liknande vilkår er kr
. Dette fastsetjast som husleige frå og med
.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.