Forside > Klagebrev > Leigar sitt krav om tilbakebetaling av ulovleg depositum

KLAGEBREV TIL SELGER

Leigar sitt krav om tilbakebetaling av ulovleg depositum

Leigar sitt krav om tilbakebetaling av ulovleg depositum

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Leigar sitt krav om tilbakebetaling av ulovleg depositum

Eg viser til kravet ditt om depositum på
som eg har betalt. Depositumet er ikkje handtert i høve til husleigelova § 3-5 ettersom
. Husleigelova § 3-7 sett forbod mot depositum i strid med reglane i § 3-5. Eg krev derfor beløpet tilbakebetalt. Eg gjer merksam på at leigeavtala elles ikkje blir påverka av kravet mitt, jf. § 3-7 andre ledd. Eg ber om at det ulovleg deponerte beløpet innbetalast til min konto
i
innan
. I motsatt fall vil beløpet motreknast på husleiga.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.