Forside > Klagebrev > Protest frå leigar mot ulovleg husleige

KLAGEBREV TIL SELGER

Protest frå leigar mot ulovleg husleige

Protest frå leigar mot ulovleg husleige

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Protest frå leigar mot ulovleg husleige

Eg viser til kravet ditt om betaling for krav
. Etter husleigelova er det forbode å ta særskilt betalt for dette. Det vises til husleigelova § 3-7.

Til di opplysning vil eg derfor ikkje betale kravet.

Eg ber om skriftleg tilbakemelding frå deg om at kravet trekkast tilbake.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.