Forside > Klagebrev > Utleigar sitt krav til banken om utbetaling av skuldig leige

KLAGEBREV TIL SELGER

Utleigar sitt krav til banken om utbetaling av skuldig leige

Utleigar sitt krav til banken om utbetaling av skuldig leige

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Utleigar sitt krav til banken om utbetaling av skuldig leige

Eg viser til husleigelova § 3-5 og krev med dette at skuldig husleige på kr
utbetalast frå depositumskonto
til kontoen min
. Eg viser til vedlagte kopi av leigeavtale og kopi av oppseiing/kopi av hevingserklæring som viser at leigeforholdet starta den
og opphørte den
.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.