Forside > Klagebrev > Klage på regning for vare som ikke er bestilt

KLAGEBREV TIL SELGER

Klage på regning for vare som ikke er bestilt

Klage på rekning for vare som ikkje er bestilt

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Rekning for vare som ikkje er bestilt

Eg har motteke
frå dykkar firma. Eg har ikkje bestilt denne vara.
Då det ikkje er gjort nokon avtale om kjøp, kjem eg ikkje til å betale noko.


Den mottekne rekninga blir ikkje betalt. Beløpet på kr
,- må reknast som omstridt. Det fører mellom anna til at saka ikkje kan gå til inkasso.

Skulle de likevel velje å sende saka til inkasso, må de sjølve svare for inkassokostnadene. Inkassoselskap som tek på seg å drive inn kravet, blir vurdert innrapporterte til Inkassoklagenemnda med påstand om brot på god inkassoskikk.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.