Forside > Kontrakter > Service og reparasjon på bil

KONTRAKT

Service og reparasjon på bil

Nynorsk
Denne kontrakten er tenkt nytta mellom forbrukar og verkstad ved avtale om service eller reparasjon på bil.

Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap.

Dersom du/de opprettar brukar på Min Side, kan skjemaet lagrast og redigerast. Skjemaet kan lagrast og redigerast på Min Side i maksimalt eitt år. Du finn innlogging til Min Side øvst til høgre når du opnar det elektroniske skjemaet.

Service og reparasjon på bil (elektronisk)

Etter utfylling lastar du/de ned ein pdf av kontrakten, som blir skriven ut i aktuell mengd kopiar og blir signert av begge/alle partar. Forbrukarrådet oppmodar partane til å lese gjennom heile avtalen før avtalen blir underskriven.

Kontrakten kan alternativt skrivast ut og fyllast ut på papir (sjå lekkje til høgre på sida).

 

PDF


Du kan fritt velje den verkstaden du vil, forutsett at det er ein offentleg godkjent verkstad. Det er ikkje lovleg for bilprodusent eller importør å krevje at service blir utført av ein merkeverkstad for at garantien på bilen skal gjelde. Dei fleste garantiar føreset likevel at reparasjon og service er i samsvar med bilprodusenten eller importøren sine krav. Det er derfor viktig at det kan dokumenterast at krava er følgde, sjå punkt «dokumentasjon på utført arbeid» i kontrakten.

Forbrukarrådet sin kontrakt for service og reparasjon bil 24.11.2015