Forside > Kontrakter > Kontrakt for service og reparasjon på bil

KONTRAKT

Kontrakt for service og reparasjon på bil

Nynorsk
Denne kontrakten er tenkt nytta mellom forbrukar og verkstad ved avtale om service eller reparasjon på bil.

Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut av partane i fellesskap.

NB! Husk å laste ned kontrakten til eigen pc før utfylling.

Etter utfylling skriv ut i aktuell mengd kopiar og signer begge/alle partar. Forbrukarrådet oppmodar partane til å lese gjennom heile avtalen før avtalen blir underskriven.

Kontrakt for service og reparasjon på bil

Kontrakten kan alternativt skrivast ut og fyllast ut på papir.