Forside > Kontrakter > Kontrakt for service og reparasjon på bil

KONTRAKT

Kontrakt for service og reparasjon på bil

Bokmål
Denne kontrakten er tenkt brukt mellom forbruker og verksted ved avtale om service eller reparasjon på bil.

Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut av partene i fellesskap.

NB! Husk å laste ned kontrakten til egen pc før utfylling.

Etter utfylling skrives kontrakten ut i aktuelt antall kopier og signeres av begge/alle parter. Forbrukerrådet oppfordrer partene til å lese gjennom hele avtalen før avtalen undertegnes.

Kontrakt for service og reparasjon på bil

Kontrakten kan alternativt skrives ut og fylles ut på papir.