Forside > Kontrakter > Service og reparasjon på bil

KONTRAKT

Service og reparasjon på bil

Bokmål
Denne kontrakten er tenkt brukt mellom forbruker og verksted ved avtale om service eller reparasjon på bil.

Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut elektronisk av partene i fellesskap.

Dersom du/dere oppretter bruker på Min Side, kan skjemaet lagres og redigeres. Skjemaet kan lagres og redigeres på Min Side i maksimalt ett år. Du finner innlogging til Min Side øverst til høyre når du åpner det elektroniske skjemaet.

Service og reparasjon på bil (elektronisk)

Etter utfylling laster du/dere ned en pdf av kontrakten, som skrives ut i aktuelt antall kopier og signeres av begge/alle parter. Forbrukerrådet oppfordrer partene til å lese gjennom hele avtalen før avtalen undertegnes.

Kontrakten kan alternativt skrives ut og fylles ut på papir (se lenke til høyre på siden).

PDF


Du kan fritt velge det verkstedet du vil, forutsatt at det er et offentlig godkjent verksted. Det er ikke lovlig for bilprodusent eller importør å kreve at service utføres av et merkeverksted for at garantien på bilen skal gjelde. De fleste garantier forutsetter imidlertid at reparasjon og service er i henhold til bilprodusentenes eller importørens krav. Det er derfor viktig at det kan dokumenteres at kravene er fulgt, se punkt «dokumentasjon på utført arbeid» i kontrakten.

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 24.11.2015