Kontrakt

Kontrakt for service og reparasjon på bil

Bokmål

Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut av partene i fellesskap.

NB! Husk å laste ned kontrakten til egen pc før utfylling.

Etter utfylling skrives kontrakten ut i aktuelt antall kopier og signeres av begge/alle parter. Forbrukerrådet oppfordrer partene til å lese gjennom hele avtalen før avtalen undertegnes.

Kontrakt for service og reparasjon på bil

Kontrakten kan alternativt skrives ut og fylles ut på papir.

Verksted

Du kan fritt velge det verkstedet du vil, forutsatt at det er et offentlig godkjent verksted. Det er ikke lovlig for bilprodusent eller importør å kreve at service utføres av et merkeverksted for at garantien på bilen skal gjelde. De fleste garantier forutsetter imidlertid at reparasjon og service er i henhold til bilprodusentenes eller importørens krav. Det er derfor viktig at det kan dokumenteres at kravene er fulgt, se punkt «dokumentasjon på utført arbeid» i kontrakten.