Direktør for forbrukerpolitisk avdeling

Publisert 14. februar, 2020
Du skal i samarbeid med forbrukerdirektøren, lede og videreutvikle det politiske arbeidet for å sikre at Forbrukerrådet på best mulig måte taler forbrukernes sak og får gjennomslag for organisasjonens synspunkter.

Som direktør for forbrukerpolitisk avdeling skal du bidra med strategiske vurderinger og taktiske prioriteringer for å sikre forbrukerpolitisk påvirkning mot myndigheter og næringsliv. Du skal gjennom ledelse av dyktige medarbeidere påvirke rammebetingelser som vil prege fremtidens forbrukerrettigheter.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av strategi, mål og planverk i tett samarbeid med forbrukerdirektør og resten av toppledergruppen
 • Særskilt ansvar for å utvikle, gjennomføre og evaluere strategi for det politiske påvirkningsarbeidet
 • Utarbeide handlingsplaner for det forbrukerpolitiske påvirkningsarbeidet, og sikre et systematisk og koordinert politisk lobbyarbeid
 • Utøve et tydelig lederskap gjennom klare prioriteringer
 • Støtte, veilede og sikre kompetanseutvikling av dyktige og selvstendige medarbeidere
 • Bygge strategisk og taktisk kompetanse i avdelingen for best å kunne håndtere og utnytte det politiske handlingsrommet
 • Ha en sentral rolle i dialogen mot næringsliv og politisk miljø
 • Samle det interessepolitiske arbeidet på tvers av Forbrukerrådet
 • Være en dyktig rådgiver og sparringspartner for forbrukerdirektøren

Kvalifikasjoner:

 •  Høyere relevant utdannelse
 • Relevant ledererfaring
 • Kan håndtere forholdet mellom politikk og forvaltning
 • Godt politisk nettverk
 • Inngående kjennskap til og erfaring med strategisk politisk påvirkningsarbeid
 • Solid erfaring og dokumenterbare resultater fra politiske prosesser, gjerne også fra internasjonale politiske arenaer

Personlige egenskaper:

 • Arbeider strategisk for å realisere organisatoriske mål
 • Innehar en motiverende lederstil og evner å gi medarbeidere god oppfølging og utviklingsmuligheter
 • Evner å gi andre en klar retning, koordinere og delegere hensiktsmessig
 • Gode evner til å prioritere, planlegge, og organisere aktiviteter og prosjekter
 • Evner å etablere gode relasjoner med samarbeidspartnere og medarbeidere

Vi tilbyr:

 • Mulighet for å påvirke samfunnsutviklingen
 • Store muligheter for personlig og faglig utvikling på tvers av bransjer, både nasjonalt og internasjonalt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et kompetent og engasjert fagmiljø
 • Dynamisk hverdag i et spennende miljø med høy aktivitet
 • Lønn etter avtale og medlemskap i Statens pensjonskasse

Søknadsfrist: 09.03.2020.

For spørsmål om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med våre konsulenter for mer informasjon hos Assessit.

Vi ser frem til å høre fra deg!