Direktør Forbrukerrådet

Publisert 29. juni, 2018
Vi søker en synlig og samfunnsengasjert leder som ønsker å videreutvikle Forbrukerrådet som forbrukernes fremste talerør.

Forbrukerrådet er en moderne kompetanseorganisasjon som arbeider for sin visjon med høyt faglig nivå og stor påvirkningsevne.

Om stillingen

Forbrukerrådets direktør må evne å sette forbrukerspørsmål på dagsordenen i samfunnsdebatten og synliggjøre forbrukernes interesser. Du må ha en helhetlig forståelse for Forbrukerrådets egenart og organisasjonens muligheter og utfordringer. Evnen til å kombinere tett dialog med myndigheter, organisasjoner og næringsliv med rollen som engasjert påvirker i forbrukerspørsmål, er sentral. Du må være fortrolig med ledelse av en kompetanseorganisasjon hvor det er fokus på faglighet, profesjonalitet, kvalitet og service.

Kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater har høyere utdanning og ledererfaring på strategisk nivå fra offentlig sektor, næringsliv og/eller interesseorganisasjon. God samfunnsforståelse og innsikt i politiske beslutningsprosesser er avgjørende. Vi søker en leder med solid rolleforståelse og evne til å gå inn i komplekse problemstillinger. Du må trives i en fremtredende offentlig rolle. Gjennomføringskraft, integritet og engasjement er viktige egenskaper for å lykkes i å realisere Forbrukerrådets mål og visjon.

Direktøren rapporterer til Forbrukerrådets styre. Styret oppnevnes av Barne- og likestillingsdepartementet som har eierstyringen. Direktøren blir ansatt for en åremålsperiode på 5 år med mulighet for en ny periode. Lønn etter avtale.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med styreleder Anne Kathrine Slungård, tlf. 482 48 875

eller Bente A. Paulsrud, tlf. 911 08 165 / Kristin Høy Lian, tlf. 482 31 646 i Amrop Delphi.

Stillingen blir utlyst på nytt i august med søknadsfrist. Søknad og CV merket 56137 sendes til kontakt@amropdelphi.no.

Etter søknadsfrist vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige, selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring. Mener du å ha grunnlag for å få søknaden unntatt offentlighet, ber vi deg begrunne dette.