Ettårig vikariat som analytiker (rådgiver/seniorrådgiver) i Forbrukerrådet

Publisert 16. juli, 2018
Vil du være med og bedre forbrukernes hverdag? Forbrukerrådet søker etter analytiker til fakta- og analysearbeidet.

Som analytiker i Forbrukerrådet vil hovedoppgaven din være å drifte og videreutvikle Forbrukerrådets undersøkelser og analysearbeid, spesielt knyttet til kvantitativ og kvalitativ metode. Analysearbeidet skal hjelpe Forbrukerrådet til å utforme faktabasert forbrukerpolitikk, til å se forbrukertrender og til å avdekke og forstå de utfordringene forbrukerne møter. Forbrukerrådet ønsker å informere bredt om sine funn og samarbeider med mange store medier for å oppnå det.
Analysearbeidet er en del av faktaarbeidet i Forbrukerrådet, og du vil inngå i fakta- og analysegruppa sammen med tre andre rådgivere. Faktagruppa er en del av stabsavdelingen som også består av IT, arkiv, økonomi og personal, og som teller opp mot 20 personer. Faktagruppas oppgaver er voksende og i tillegg til å gjennomføre våre egne undersøkelser, arbeider vi med analyser av annen forbruksforskning, utredninger, forbrukerstatistikk, research og testarbeid – arbeid du vil kunne involveres i. Faktagruppas arbeid danner grunnlag for mange av Forbrukerrådets medieutspill og annen samfunnskontakt. Vi ønsker at de som jobber i faktagruppa også skal kunne formidle resultatene av sitt og faktagruppas arbeid.

Krav til deg

Du må være trygg på både kvantitativ og kvalitativ metode, analytisk anlagt og kunne statistikk og metode. Du må interessere deg for forbrukernes virkelighet – du må kort sagt like å finne ut av ting. Du har erfaring fra bruk av kvalitativ og kvantitativ metode. Vi forventer at du både kan designe, moderere og analysere fokusgrupper, og at du kan utforme, kvalitetssikre og analysere spørreundersøkelser. Du liker å samarbeide, trives i team og er en god kontaktskaper.
Vi forventer at du har høyere utdannelse på mastergradsnivå, fortrinnsvis samfunnsfaglig. Erfaring fra analyse-, research- og metodearbeid er en klar fordel, gjerne fra markedsanalysebransjen eller forskningsinstitusjon. Vi vil også vektlegge erfaring fra forbrukerfeltet.

Generelt

Stillingen er et ettårig vikariat og lønnes som rådgiver/seniorrådgiver med en årslønn på mellom kr 544 400–607 700 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.
Spørsmål om stillingen rettes til faktasjef Jarle Oppedal på tlf. 952 05 774.

Søk innen 20. august 2018 her (arkivsak nr 18/12847).

Legg ved de mest relevante vitnemål og attester.

Forbrukerrådet jobber for alle forbrukere i Norge og ønsker derfor at våre ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor spesielt personer med innvandrerbakgrunn og personer med funksjonshemming til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren ber å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten.