Forbruker Europa søker jurist (rådgiver) i fast stilling

Publisert 13. mars, 2019
Vi leter etter en jurist som har innsikt i kontraktsrett og internasjonal privatrett fortrinnsvis innen forbrukerfeltet.

Du vil bli del av et saksbehandlerteam (jurister) som behandler saker mellom forbrukere og næringsdrivende i grenseoverskridende avtaler innen EØS-området. Det er en fordel med kunnskap om relevante direktiv og forordninger på forbrukerområdet og prosedyrer for tvisteløsning (ADR-ODR). Andre oppgaver vil være deltakelse i nettverksarbeid nasjonalt og innen EU, noe høringsarbeid og kontakt med næringsliv og myndigheter på nasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet består i hovedsak av mekling og saksbehandling av henvendelser og klagesaker som behandles i et eget system – It-tool. Det er også et grensesnitt mot Forbrukerrådets tvisteløsning som medfører noe saksbehandling i nasjonale systemer. Det er også aktuelt med deltakelse i reklamasjonsnemnder innen områder med grenseoverskridende avtaler. Det må påregnes noe reisevirksomhet innen EØS området i møter med ECC-nettverket og andre stakeholders.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss en jurist med interesse for/erfaring fra forbrukerlovgivningen. Helst med noen års relevant erfaring, gjerne med EU-rett. Du må ha meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på engelsk og norsk, være strukturert, kunne sette deg raskt inn i nye problemstillinger, ha god rolleforståelse, gode samarbeidsevner og være serviceinnstilt. EU er under rask utvikling, og det legges vekt på at kandidatene har evne til å orientere seg om den digitale utviklingen og interesse for hvordan forbrukernes interesser best ivaretas i grenseoverskridende saker.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som rådgiver, kr 449 400–520 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % for obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid. Vi har subsidiert kantineordning, støtte til trening og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum. Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at Forbrukerrådet er inne i en omorganiseringsprosess som vil få direkte konsekvenser for denne stillingen. Fra 1. januar 2021 vil stillingen bli organisert under Forbrukertilsynet, og arbeidsplassen vil fra samme tidspunkt bli flyttet til enten Grenlandsområdet, Stavanger eller Tromsø.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør for Forbruker Europa Ragnar Wiik på telefon: 928 20 754/23 400 558.

Søk her innen 29. mars 2019 (saksnr. 19/3999)

Legg ved de mest relevante vitnemål og attester.

Generelt

Forbrukerrådet jobber for alle forbrukere i Norge, og ønsker derfor at våre ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor spesielt personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten.