Forbruker Europa søker jurist (rådgiver / seniorrådgiver) med erfaring fra kommunikasjonsfeltet

Publisert 7. februar, 2020
Stillingen er fast saksbehandlerstilling (arbeidssted Skien).

Vi ser etter en jurist som har innsikt i, eller interesse for kontraktsrett og internasjonal privatrett innen forbrukerfeltet. Du vil bli del av et saksbehandlerteam (jurister) som behandler saker mellom forbrukere og næringsdrivende i grenseoverskridende avtaler innen EØS området. Stillingen er tillagt kommunikasjonsoppgaver innenfor arbeidsprogrammet til Forbruker Europa som et kontor i ECC-nettverket.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet består i hovedsak av saksbehandling og noe mekling av henvendelser og klagesaker som behandles i et eget system for ECC-Net, kommunikasjonsoppgaver som å skrive saker på våre nettsider og oppdatering av informasjon fra EU, samt nettverksarbeid nasjonalt og i EØS. Det må påregnes noe reisevirksomhet innen EØS-området i møter med ECC-nettverket og andre virksomheter. Deltakelse i prosjekter knyttet til arbeidsprogrammet, kan være aktuelt.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss en jurist med interesse for og helst erfaring fra forbrukerlovgivningen. Helst med noen års erfaring med EU-rett. Det er en fordel med kunnskap om aktuelle direktiv og forordninger på forbrukerområdet og prosedyrer for tvisteløsning (ADR-ODR). Du bør ha meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og på norsk. Det er også fordel med erfaring fra saksbehandling, og at du liker å jobbe i team.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver, kr 456 400–630 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Medlemskap i Statens pensjonskasse – en av de beste pensjonsordningene i Norge! Fleksibel arbeidstid og støtte til trening.

Spesielle forhold

Stillingen vil inntil videre være lokalisert ved Forbrukerrådets kontor i Skien, men i forbindelse med at Forbruker Europa skal organiseres under Forbrukertilsynet fra 1. januar 2021, vil nytt arbeidssted bli i Grenlandsområdet. I en overgangsperiode må det påregnes noe reising mellom Skien og Oslo sentrum hvor Forbruker Europa frem til 1. januar 2021 har kontor sammen med Forbrukerrådet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør for Forbruker Europa Ragnar Wiik på telefon: 928 20 754 / 23 400 558.

Søk her innen 23.02.20 (saksnr. 20/1915).

Legg ved de mest relevante vitnemål og attester.

Inkludering

Forbrukerrådet deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi