Forbrukerrådet søker analytiker (seniorrådgiver) til fast stilling

Publisert 3. juli, 2020
Analysearbeidet skal hjelpe Forbrukerrådet til å utforme faktabasert forbrukerpolitikk, til å se forbrukertrender og til å avdekke og forstå de utfordringene forbrukerne møter.

Som analytiker i Forbrukerrådet vil hovedoppgaven din være å drive og videreutvikle Forbrukerrådets undersøkelser og analysearbeid, spesielt knyttet til kvantitativ metode og sammensatte metoder, gjerne også noe kvalitativ metode.

Analysearbeidet er en del av faktaarbeidet i Forbrukerrådet og du vil inngå i Fakta- og analysegruppa sammen med tre andre rådgivere. Faktagruppas oppgaver er voksende og du vil arbeide med hele viften av kvantitative undersøkelser, fra bredt anlagte selvstendige undersøkelser, undersøkelser som del av sammensatt innsiktsarbeid, til enklere og kjappere undersøkelser. I tillegg gjør vi analyser av annen forbruksforskning, utredninger, forbrukerstatistikk, research og testarbeid. Vi har noe samarbeid med andre organisasjoner innenfor Forbrukerrådets arbeidsfelt, som vi fordeler i gruppa. Faktagruppas arbeid danner grunnlag for mange av Forbrukerrådets medieutspill og annen samfunnskontakt. De som jobber i faktagruppa må forventes å formidle resultatene av sitt og faktagruppas arbeid i forskjellige sammenhenger.

Krav til deg

  • Du må være sikker på kvantitativ metode, analytisk og en god researcher og utreder.
  • Du må interessere deg for forbrukernes virkelighet – du må kort sagt like å finne ut av ting.
  • Du har erfaring fra kvantitativ metode og god innsikt i kvalitativ metode. Vi forventer at du både kan utvikle, sette opp, gjennomføre og analysere spørreundersøkelser.
  • Du liker å samarbeide, trives i team, er en god kontaktskaper og formidler gjerne våre funn i forskjellige sammenhenger.
  • Vi forventer at du har utdannelse på mastergradsnivå, fortrinnsvis samfunnsfaglig. Erfaring fra analyse- og researcharbeid og utrednings- og metodearbeid er en klar fordel, gjerne fra markedsanalysebransjen eller forskningsinstitusjon. Vi vil også vektlegge erfaring fra forbrukerfeltet eller tilliggende områder.

 

Stillingen er fast og lønnes som seniorrådgiver kr 532 300 – 655 400 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen rettes til faktasjef Jarle Oppedal på tlf. 952 05 774

Søk her  innen 10. august 2020 (arkivsak nr 20/9258). Legg ved de mest relevante vitnemål og attester. 

Inkludering

Forbrukerrådet deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.