Forbrukerrådet søker jurist (rådgiver) til vårt kontor i Tromsø

Publisert 14. mai, 2018
Forbrukerrådet har en viktig rolle i det utenrettslige tvisteløsningssystemet i Norge. Vi mekler i forbrukerkjøp av både produkter og tjenester hvor det ikke finnes en godkjent klagenemnd.

Forbrukerrådet opptrer som en nøytral mekler i sin behandling av saker mellom privatpersoner og mellom privatpersoner/næringsdrivende. Meklingen foregår ved kontorene i Tromsø, Skien og Stavanger og på Svalbard. I Tromsø har vi nye og moderne lokaler i Mack-bygget i sentrum.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet består i hovedsak av mekling og saksbehandling – både muntlig og skriftlig. Formålet er at flest mulige saker skal finne sin løsning i Forbrukerrådet. Saker innenfor definerte lovområder kan begjæres inn til Forbrukerklageutvalget hvis enighet ikke oppnås. Vi bistår også med å innhente begjæring.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss jurister med interesse for/erfaring fra mekling og forbrukerlovgivningen. Du må ha meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne, være strukturert, kunne sette deg raskt inn i nye problemstillinger, ha god rolleforståelse, gode samarbeidsevner og være serviceinnstilt.

Vi tilbyr

Fast stilling som rådgiver med årslønn mellom kr 420 000–kr 520 000 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % for obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid. Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til underdirektør Helene Falch på telefon 23 40 05 81/918 06 282.

Søk innen 4. juni 2018 her (saksnr. 18/9626)

Legg ved de mest relevante vitnemål og attester.

Generelt

Forbrukerrådet jobber for alle forbrukere i Norge, og ønsker derfor at våre ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor spesielt personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten.