Interaksjonsdesigner i Forbrukerrådet

Publisert 6. juli, 2018
Forbrukerrådet leter etter en kreativ og erfaren interaksjonsdesigner med øye for grafisk design. I designteamet hos oss blir du med på å skape helhetlige opplevelser ved å sette brukernes behov i sentrum.

Forbrukerrådet leter etter en kreativ og erfaren interaksjonsdesigner med øye for grafisk design. I designteamet hos oss blir du med på å skape helhetlige opplevelser ved å sette brukernes behov i sentrum.

Du er opptatt av innsikt og gode løsninger og er godt kjent med metodeverktøykassa innen interaksjonsdesign. Du digger hypotesetesting og trives i tverrfaglige tjenesteteam der du får delta i alle faser. Du anser prototyper og brukertesting som noen av dine viktigste arbeidsoppgaver – og liker å utforme visuelt tiltrekkende løsninger.

Hos oss blir du ansvarlig for å se problemene fra brukernes ståsted og finne svarene sammen med våre tjenesteteam. Vi har et høyt ambisjonsnivå for våre digitale tjenester, og du vil delta i sentrale prosjekter som er viktige for forbrukerne. Stillingen er en toårig prosjektstilling og rapporterer til direktør for kommunikasjon og digitale tjenester.

Forbrukerrådets visjon er «å gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg», og som ansatt hos oss blir du en del av et engasjert og forbrukerorientert fagmiljø som deler kunnskap og jobber tett sammen mot visjonen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du vil få viktige oppgaver med mye ansvar.

Tar du utfordringen?

Dine hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å:

 • gjennomføre brukersentrert designprosess gjennom hele tjenestenes livsløp
 • se sammenhengen mellom design, brukerbehov og teknologi
 • gjennomføre brukeranalyse og kartlegge brukernes behov
 • omsette behov og funksjonelle krav til løsningsforslag med fokus på brukskvalitet og helhetlig brukeropplevelse
 • produsere grafiske elementer, skissere, designe, utforme prototype og brukerteste løsninger
 • planlegge og fasilitere workshops med brukere, tjenesteansvarlige og tjenesteteam
 • delta aktivt i tjenesteteam for videreutvikling av våre digitale tjenester
 • sørge for samarbeid og læring på tvers av tjenester, fag og avdelinger
 • sikre at vi tester alt alltid
 • sørge for at løsningsforslag er i henhold til krav om tilgjengelighet og universell utforming

Andre oppgaver som blant annet omhandler tjenestedesign og innovasjon, kan bli tillagt stillingen.

Vi ser etter deg som er:

 • nysgjerrig, innovativ og forbedringsorientert
 • en forkjemper for brukernes behov og det visuelle
 • godt kjent med og lener deg på etablerte prinsipper og konvensjoner for brukskvalitet og god brukeropplevelse
 • kjent med Design thinking, tjenestedesign og er levende opptatt av å lage gode brukeropplevelser
 • glad i å lage grafiske uttrykk som bidrar til en god total brukeropplevelse
 • strukturert, har gode samarbeidsevner og er en god kommunikator
 • en sterk lagspiller med evne til å dele kunnskap og erfaringer med andre kolleger
 • godt kjent med Adobe-pakken og Sketch, med forståelse for / kjennskap til CSS-rammeverk/ HTML5 for å kunne kommunisere med utviklere
 • kjent med smidig metodikk, Scrum m.m.
 • trygg med norsk og engelsk som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig
 • utdannet fra universitet eller høyskole på minimum bachelornivå innen relevante fag, og har minimum tre års relevant arbeidserfaring med web og app, gjerne i tverrfaglige team. Erfaring innenfor fagfeltet kan kompensere for manglende formell utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Vi tilbyr

 • en toårig prosjektstilling der du får muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle hjertesaker
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) med årslønn kr 497 000–670 000 (lønnstrinn 57–73), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • subsidiert trening
 • god lunsjordning
 • moderne lokaler i Oslo sentrum med et trivelig fagmiljø fylt av engasjerte kolleger

Mangfold i Forbrukerrådet

Forbrukerrådet jobber for alle forbrukere i Norge og ønsker derfor at våre ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor spesielt personer med innvandrerbakgrunn og personer med funksjonshemming til å søke.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Kontakt oss

Spørsmål om stillingen rettes til leder for Digitale tjenester, Line Nøis, tlf. 996 93 724, eller e-post line.nois@forbrukerradet.no. Oppgi arkivnr 18/13351 dersom du tar kontakt med oss.

Grafisk element

Søk elektronisk

Søknadsfrist 13. august 2018. Legg ved de mest relevante arbeidsprøvene, vitnemålene og attestene.

Registrer søknaden din her (arkivnr 18/13351)