Leder juridisk enhet i Forbrukerrådet

Publisert 9. april, 2019
Forbrukerrådet ønsker å styrke vårt juridiske team – vi søker ny leder juridisk enhet.

Juridisk enhet består av advokater/jurister som har god kjennskap til kontraktsrett, privatrettslige- og offentligrettslige lover som beskytter forbrukerinteresser, standardkontrakter samt regler om saksbehandling i offentlig forvaltning (forvaltningsrett/offentlig rett). Juridisk enhet skal medvirke til å avklare juridiske spørsmål i konkrete saker på oppdrag fra andre avdelinger i Forbrukerrådet – deriblant rådgivning i vårt forbrukerpolitiske arbeid. Juridisk enhet har ansvaret for Forbrukerrådets arbeid med nemnder, lovarbeid og -utvikling og vår advokatbistandsordning.

Forbrukerrådet skal i 2019 legge ny strategi for de neste fem årene. Vi er også de neste to årene en del av en omorganiseringsprosess som gjelder hele forbrukerapparatet. Endringer av stillingens oppgaver og ansvarsområde kan forekomme på bakgrunn av pågående prosesser.

Ansvarsområder:

 • lede juridisk enhet, bestående av 12 personer.
 • lede Forbrukerrådets arbeid med nemnder.
 • koordinere juridisk enhets bidrag inn i det forbrukerpolitiske arbeidet.
 • bidra med kompetanse innen forbrukerrett og rettsområdene som berører Forbrukerrådets strategiske satsingsområder.
 • bidra i arbeidet med Forbrukerrådets høringsuttalelser.
 • delta i og lede interne og eksterne prosjekter.
 • sikre kompetanseutvikling.
 • ha overordnet ansvar for innkjøp av juridiske tjenester.

 

Vi ser etter en leder som:

 • mestrer lederrollen slik at enheten har et godt arbeidsmiljø.
 • er inspirerende, positiv og strukturert.
 • tenker strategisk og er operativ.
 • formulerer og analyserer kompliserte problemstillinger og finner løsninger.
 • tar opp saker på eget initiativ.
 • har serviceinnstilling og er en god intern rådgiver.
 • representerer Forbrukerrådet utad på en tillitvekkende måte.

 

Ønsket erfaring- og utdanning:

 • ledererfaring fra juristmiljø, gjerne interesseorganisasjon.
 • erfaring fra ledelse i kompetansemiljø.
 • erfaring med både operativt- og administrativt nemndsarbeid.
 • erfaring med sentrale rettsområder (for eksempel konkurranserett, forbrukerrett, kontraktsrett, bank- og finansrett, EU-rett eller andre områder som er sentrale for Forbrukerrådet).
 • master i rettsvitenskap med gode resultater.
 • behersker engelsk muntlig og skriftlig godt.

 

Personlige egenskaper

 • faglig autoritet/trygghet kombinert med evne til å lytte
 • i stand til å utfordre eksisterende rettstilstand
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • gode evner til å forstå politiske prosesser
 • gode relasjonsbyggende egenskaper
 • selvgående

Vi tilbyr:

Et trivelig fagmiljø med engasjerte kolleger i moderne lokaler i Oslo sentrum. Lønn som underdirektør kr 700 000–910 000 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid. Vi har god kantineordning og subsidiert trening. Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse.

Generelt:

Forbrukerrådet jobber for alle forbrukere i Norge, og ønsker derfor at våre ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor spesielt personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten.

For spørsmål knyttet til stillingen, kontakt leder for forbrukerpolitisk avdeling Audun Skeidsvoll eller personalsjef Asle Skjong: tlf: +47 971 51 945/ +47 934 45 748.

Søk her innen 30. april 2019 (arkivsak nr 19/5937)

Legg ved de mest relevante vitnemålene og attestene.