Ledig stilling: Direktør for teknologi og utvikling

Publisert 15. desember, 2020
Vil du lede Forbrukerrådets arbeid med teknologi og utvikling?
Forbrukerrådet vil fra 1.1.21 iverksette ny organisasjonsstruktur på bakgrunn av ny strategi og omstilling i forbrukerapparatet. Organisasjonen vil fra januar ha fire avdelinger, der den ene skal ivareta ansvaret for Forbrukerrådets arbeid med utvikling av digitale tjenester og digital drift. Vi søker etter en offensiv og engasjert person som ønsker å lede og videreutvikle arbeidet i denne avdelingen, og som samtidig vil være en pådriver for Forbrukerrådets systematiske og helhetlige teamarbeid på tvers av organisasjonen.

Avdelingen har to enheter – en for digital tjenesteutvikling og en for kvalitet og teknisk drift med hver sin leder med budsjett-, personal- og resultatansvar. Enheten for digital tjenesteutvikling har ansvar for produkteierskap, forretningsutvikling og design av våre digitale tjenester og skal sørge for at disse, inkludert dagens markedsportaler innen finans, strøm og tannhelse, treffer forbrukernes behov i stadig mer komplekse markeder. Enheten for teknisk drift har ansvar for å drifte og utvikle Forbrukerrådets interne og eksterne digitale løsninger.

Stillingen som avdelingsdirektør innebærer å se muligheter for synergier både innenfor og utenfor egen avdeling; særlig med bakgrunn i at Forbrukerrådets digitale forbrukertjenester bidrar til å underbygge politiske påvirkningsløp og hjelper enkeltforbrukere til å ta gode valg.

Du skal sørge for strategisk utvikling av organisasjonen innenfor dine ansvarsområder og samtidig se hva som skal til for å styrke Forbrukerrådet som helhet. Avdelingen har et særlig ansvar for at Forbrukerrådet leverer gode, digitalt baserte, forbrukervennlige tjenester, og at digitaliseringen internt skyter fart.

Avdelingsdirektøren rapporterer til direktør for Forbrukerrådet og er en del av ledergruppen hennes.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide og gjennomføre strategi, mål og aktiviteter i egen avdeling i tett samarbeid med enhetslederne
 • Drifte og utvikle Forbrukerrådet som helhet sammen med forbrukerdirektøren og de andre i toppledelsen med særlig fokus på brukerorientert digital produkt- og tjenesteutvikling
 • Være ansvarlig for definerte tverrfaglige oppgaver på tvers av hele organisasjonen i tillegg til å prioritere egen avdelings ressurser slik at organisasjonens mål nås i et fellesskap
 • Bygge et sterkt og kompetent digitalmiljø slik at Forbrukerrådets tjenesteportefølje utvikles i takt med samfunnsutviklingen
 • Utvikle og sikre etterlevelse av relevante rammeverk for digital utvikling
 • Sikre ivaretakelse av regler og rammevilkår for digitale tjenester

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen eksempelvis teknologi, design, kommunikasjon, innovasjon
 • Relevant ledererfaring på ulike nivå
 • Inngående kjennskap til digital tjenesteutvikling rettet mot publikum/offentligheten
 • Erfaring fra forretningsutvikling, designprosess og smidig utviklingsmetode
 • God samfunnsforståelse og innsikt i politiske prosesser

Personlige egenskaper:

 • Arbeider strategisk for å realisere organisatoriske mål
 • Innehar en motiverende, inkluderende og delegerende lederstil
 • Liker endringsarbeid og evner å se nye løsninger
 • Ser muligheter i nye samarbeidskonstellasjoner og er god på å bygge relasjoner

Forbrukerrådet tilbyr:

 • Et kompetent og engasjert fagmiljø
 • Mulighet for å påvirke samfunnsutviklingen
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling i nettverk både nasjonalt og internasjonalt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Stillingen er fast og lønnes som avdelingsdirektør med en årslønn på kr 850 000 – 1050 000 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen rettes til Inger Lise Blyverket, direktør for Forbrukerrådet, tlf: 971 48 690.

Søk her innen 6. januar 2021 (arkivsak 20/17928).

Inkludering

Forbrukerrådet deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten.