Ledig stilling: To jurister til Tromsø (en fast og en midlertidig)

Publisert 8. januar, 2020
Vil du jobbe med mekling og juridisk veiledning i Forbrukerrådet?
 

Vi har to ledige stillinger ved vårt kontor i Tromsø og søker etter en fast og en midlertidig stilling som jurist. Den faste stillingen er en 100 % stilling, og den midlertidige stillingen har varighet til 31.12.2020.

Forbrukerrådet har en viktig rolle i det utenrettslige tvisteløsningssystemet i Norge.

Vi har et stort juridisk fagmiljø i avdeling Tvisteløsning med til sammen cirka 50 jurister fordelt på kontorene i Skien, Stavanger, Tromsø og Svalbard. Vi samarbeider på tvers av kontorene for å sikre et godt tilbud i hele landet.

Vårt kontor er moderne og trivelig, og kontoret har en sentral beliggenhet i Tromsø sentrum. Vi har et godt arbeidsmiljø med mange hyggelige kollegaer. Kontoret har vokst i størrelse de senere år og består nå av 20 ansatte.

Fra januar 2021 vil Forbrukerrådets avdeling for tvisteløsning bli en del av Forbrukertilsynet, i tråd med omorganisering av forbrukerapparatet. Nåværende arbeidsoppgaver og lokalisering av tvisteløsningsenhetene vil imidlertid bestå slik de er i dag.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet består i mekling og juridisk veiledning innenfor et vidt spekter av sakstyper – herunder saker som faller inn under forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, håndverkertjenesteloven og angrerettloven. Formålet er at flest mulige saker skal finne sin løsning hos oss. Kontakten med partene skjer på telefon, i e-post og brev.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss jurister som har interesse for eller erfaring fra å jobbe med forbrukerrett og mekling. Vi søker en engasjert og positiv medarbeider, som arbeider strukturert og har evne til både å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre. Det er viktig at du er trygg på deg selv, er god på kommunikasjon, og at du trives godt med å bruke telefon som arbeidsverktøy, da mye mekling og juridisk veiledning foregår på telefon. Også du som er nyutdannet, er velkommen til å søke.

Vi tilbyr

En fast og en midlertidig stilling som rådgiver med årslønn mellom kr 456 400–532 300, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % for obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid. Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til seniorrådgiver Stine Sørensen på telefon 23 400 585.

Søk her innen 24.01.2020 (arkivsak nr 20/202)

Legg ved de mest relevante vitnemål og attester.

Generelt

Forbrukerrådet deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten.