Seniorrådgiver, jurist til juridisk enhet (fast stilling)

Publisert 23. mai, 2019
Ønsker du å jobbe som juridisk rådgiver i forbrukerpolitisk avdeling? 

Juridisk enhet består av advokater/jurister som har god kjennskap til kontraktsrett, privatrettslige- og offentligrettslige lover som beskytter forbrukerinteresser, standardkontrakter samt regler om saksbehandling i offentlig forvaltning (forvaltningsrett/offentlig rett). Juridisk enhet skal sørge for å medvirke til å avklare juridiske spørsmål i konkrete saker på oppdrag fra andre avdelinger i Forbrukerrådet – deriblant rådgivning i vårt forbrukerpolitiske arbeid. Juridisk enhet skal bistå med å avklare hvordan gjeldende regelverk er å forstå, og har ansvaret for Forbrukerrådets arbeid med nemnder, lovarbeid- og utvikling og vår advokatbistandsordning.

Forbrukerrådet skal i 2019 legge ny strategi for de neste fem årene. Vi er også de to neste årene en del av en omorganiseringsprosess som gjelder hele forbrukerapparatet. Endringer av stillingens oppgaver og ansvarsområde kan forekomme på bakgrunn av pågående prosesser.

Arbeidsoppgaver

 • Være juridisk rådgiver for forbrukerpolitisk avdeling innenfor ett eller flere av Forbrukerrådets strategiske og politiske satsingsområder, for eksempel innenfor strøm, handelsrelaterte problemstillinger, EU-rett, konkurranserett, offentlige tjenester
 • Bidra til arbeidet med Forbrukerrådets høringsuttalelser
 • Delta i eller lede eksterne og interne prosjekter og kampanjer
 • Delta i utvalgsarbeid/standardiseringsarbeid
 • Bistå med å utarbeide/revidere Forbrukerrådets kontrakter

Stillingen innebærer i hovedsak juridisk rådgivning, men noe nemndsarbeid må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetsstudium med gode resultater
 • Minimum 4 års relevant arbeidserfaring
 • Meget god kompetanse på sentrale juridiske områder som dekkes av Forbrukerrådet
 • Meget gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • God argumentasjonsteknikk og evne til å overbevise
 • Høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

En selvstendig og faglig utfordrende stilling i et godt kollegialt fagmiljø. Lønn som seniorrådgiver kr 524 200–630 000 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid. Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse. Kantineordning. Arbeidssted i moderne lokaler i Oslo sentrum.

Generelt

Forbrukerrådet jobber for alle forbrukere i Norge, og ønsker derfor at våre ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og personer med funksjonshemming til å søke.

Kontakt oss

Spørsmål om stillingen rettes til fungerende leder, Cecilie Asak Oftedahl, tlf. 976 22 266.

Søk her snarest, og senest innen 6. juni 2019 (saksnr. 19/8122)

Legg ved relevante vitnemål og attester.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten. Søknader på stillinger i Forbrukerrådet vil bli oppbevart i 12 måneder etter at stillingen er besatt. Hvis du ønsker at søknaden skal slettes før, må du gi beskjed om dette. For søkere som ansettes gjelder andre regler for oppbevaring av persondata.