Teknisk ansvarlig for digitale tjenester

Publisert 6. juli, 2018
Som teknisk ansvarlig i Forbrukerrådet, vil du jobbe med kontinuerlig forbedring og nyutvikling av digitale løsninger.

Som teknisk ansvarlig i Forbrukerrådet vil du jobbe med kontinuerlig forbedring og nyutvikling av digitale løsninger. Vi har et høyt ambisjonsnivå for våre digitale tjenester, og du blir en av våre spydspisser innen smidig metode som vil hjelpe oss på veien mot å lage enkle og velfungerende tjenester som ivaretar forbrukernes interesser.

Du ønsker å bygge gode løsninger, du tenker langsiktig og helhetlig og er opptatt av effektivt samarbeid på tvers av fag og avdelinger. Hos oss vil du delta i sentrale prosjekter som er viktige for forbrukerne innenfor ulike markeder. Stillingen er en toårig prosjektstilling og rapporterer til direktør for kommunikasjon og digitale tjenester.

Forbrukerrådets visjon er «å gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg», og som ansatt hos oss blir du en del av et engasjert og forbrukerorientert fagmiljø som deler kunnskap og jobber tett sammen mot visjonen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du vil få viktige oppgaver med mye ansvar.

Tar du utfordringen?

Dine hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å:

 • være teknisk ansvarlig for en eller flere tjenester og jobbe tett med tjenesteansvarlige (produkteier) og utviklingsteam for å sikre at løsningene våre har teknisk og faglig kvalitet
 • forstå forretningssidens krav, utarbeide teknisk veikart og sørge for at løsningene er i henhold til gjeldende målarkitektur
 • delta i alle faser knyttet til en tjenestes livsløp, inkl. innsiktsarbeid og løsningsforslag
 • bidra i utvikling av tydelig retning og prioriteringer for utvikling av tjenester
 • bidra til samarbeid og læring på tvers av tjenester, fag og avdelinger
 • følge opp leverandører og lede utviklingsteamet
 • bidra med å strukturere og forbedre våre arbeidsprosesser
 • lede utviklingen av mindre oppdrag inkludert foranalyser i tett samarbeid med forretningssiden

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Vi ser etter deg som er:

 • nysgjerrig, innovativ og forbedringsorientert
 • godt kjent med webteknologi og rammeverk
 • sterk på utviklingsprosesser, smidig metodikk, Scrum m.m.
 • kjent med designmetodikker, f.eks Design thinking og tjenestedesign, og vet hva det vil si å lage gode brukeropplevelser
 • strukturert, har gode samarbeidsevner og er en god kommunikator for å minske gapet mellom forretningen og IT
 • en sterk lagspiller med evne til å dele kunnskap og erfaringer med andre kolleger
 • trygg med norsk og engelsk som arbeidsspråk både skriftlig og muntlig
 • høyere IKT-utdannet fra universitet eller høyskole og har minimum 3 års relevant arbeidserfaring (gjerne som utvikler, teamleder eller teknisk ansvarlig). Erfaring innenfor fagfeltet kan kompensere for manglende formell utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er en bonus om du

 • kjenner til Amazon Web Services, Java og WordPress
 • har erfaring som Scrum master
 • har forvaltet apper tidligere
 • har konsulenterfaring

Vi tilbyr

 • en toårig prosjektstilling der du får muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle hjertesaker
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) med årslønn kr 555 100–695 500 (lønnstrinn 63–75), avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • subsidiert trening
 • god lunsjordning
 • moderne lokaler i Oslo sentrum med et trivelig fagmiljø fylt av engasjerte kolleger

Mangfold i Forbrukerrådet

Forbrukerrådet jobber for alle forbrukere i Norge og ønsker derfor at våre ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor spesielt personer med innvandrerbakgrunn og personer med funksjonshemming til å søke.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Kontakt oss

Spørsmål om stillingen rettes til leder for digitale tjenester, Line Nøis, tlf. 996 93 724, eller e-post line.nois@forbrukerradet.no. Oppgi arkivnr 18/13354 dersom du tar kontakt med oss.

Bilde av en pc.Grafisk

Søk elektronisk

Søknadsfrist 13. august 2018. Legg ved de mest relevante vitnemålene og attestene.

Registrer søknaden din her (arkivsak nr 18/13354)