Tjenestedesigner i Forbrukerrådet

Publisert 6. juli, 2018
Som tjenestedesigner i Forbrukerrådet blir du med på å skape helhetlige brukeropplevelser. Vi har et høyt ambisjonsnivå, og du blir en av våre spydspisser innen kundeorientering for å sikre at vi lager tjenester som ivaretar forbrukernes interesser.

Som tjenestedesigner i Forbrukerrådet blir du med på å skape helhetlige brukeropplevelser. Vi har et høyt ambisjonsnivå, og du blir en av våre spydspisser innen kundeorientering for å sikre at vi lager tjenester som ivaretar forbrukernes interesser.

Du vil hjelpe oss med å lage brukervennlige og kostnadseffektive digitale løsninger som fungerer godt i sammenheng med andre kanaler og flater over tid. Du har stålkontroll på metodeverktøykassa innen tjenestedesign, og evner å tenke helhetlig og se det store bildet – uten å gi slipp på brukernes behov. Videre ser vi etter deg som er løsningsorientert, pragmatisk, effektiv og med stor arbeidskapasitet.

Du blir del av vårt designteam med ansvar for å se problemene fra brukernes ståsted og finne løsninger sammen med våre tjenesteteam. Du vil delta i sentrale prosjekter som er viktige for forbrukerne, og jobbe i team og på tvers av fag- og kompetanseområder. Stillingen er fast og rapporterer til direktør for kommunikasjon og digitale tjenester.

Forbrukerrådets visjon er «å gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg», og som ansatt hos oss blir du en del av et engasjert og forbrukerorientert fagmiljø som deler kunnskap og jobber tett sammen mot visjonen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du vil få viktige oppgaver med mye ansvar.

Tar du utfordringen?

Dine hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å:

 • avdekke, konkretisere, validere og kommunisere faktiske bruker- og markedsbehov der digitale løsninger skal ses i sammenheng med andre kanaler og komplekse prosesser over tid
 • delta i behovskartlegging og konseptutvikling
 • identifisere muligheter for forbedring og mer effektiv bruk av digitale verktøy
 • omsette behov og funksjonelle krav til løsningsforslag med fokus på brukskvalitet og helhetlig brukeropplevelse
 • spesifisere og utforme prototype for brukerreiser, arbeidsprosesser, tjenester og kommunikasjonsflyt
 • bidra i utforming av prototyper samt brukerteste løsningsforslag og funksjonell design i samarbeid med tjenesteteam
 • planlegge og fasilitere kryssfunksjonelle workshops ved å benytte en miks av metoder som Design thinking, Lean og Agile
 • se sammenhengen mellom design, brukerbehov og teknologi
 • bidra til samarbeid og læring på tvers av tjenester, fag og avdelinger
 • sørge for at vi tester alt – alltid
 • sikre at løsningsforslag er i henhold til krav om tilgjengelighet og universell utforming

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Vi ser etter deg som er:

 • nysgjerrig, innovativ og forbedringsorientert
 • en forkjemper for brukernes behov
 • godt kjent med og lener deg på etablerte prinsipper og konvensjoner for brukskvalitet og god brukeropplevelse
 • sterk på service design-metodikk, Design thinking og er levende opptatt av å lage gode brukeropplevelser
 • god på å illustrere komplekse konsepter ved å lage modeller
 • erfaren innen planlegging og gjennomføring av behovskartlegging og brukertester, samt prototyping, blueprinting og mockups i egnede verktøy
 • godt bevandret innen universell utforming og tilgjengelighetskrav
 • strukturert, har gode samarbeidsevner og er en god kommunikator
 • en sterk lagspiller med evne til å dele kunnskap og erfaringer med andre kolleger
 • trygg med norsk og engelsk som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig
 • utdannet fra universitet eller høyskole på minimum masternivå innen relevante fag, og har minimum tre års relevant arbeidserfaring, gjerne i tverrfaglige team. Erfaring innenfor fagfeltet kan kompensere for manglende formell utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er en bonus om du har:

 • erfaring fra gevinstanalyse og kost-/nyttevurderinger
 • kompetanse på strukturerte utviklingsmetoder, spesielt smidige metoder som Scrum
 • erfaring med strategisk arbeid samt nyskapingsarbeid og -prosesser
 • kunnskap om HTML5 og CSS

Vi tilbyr

 • en fast stilling der du får muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle hjertesaker
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) med årslønn kr 505 800–682 200 (lønnstrinn 58–74), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • subsidiert trening
 • god lunsjordning
 • moderne lokaler i Oslo sentrum med et trivelig fagmiljø fylt av engasjerte kolleger

Mangfold i Forbrukerrådet

Forbrukerrådet jobber for alle forbrukere i Norge og ønsker derfor at våre ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor spesielt personer med innvandrerbakgrunn og personer med funksjonshemming til å søke.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Kontakt oss

Spørsmål om stillingen rettes til leder for Digitale tjenester, Line Nøis, tlf. 996 93 724, eller e-post line.nois@forbrukerradet.no. Oppgi arkivnr 18/13349 dersom du tar kontakt med oss.

Grafisk.hjerte med pil

Søk elektronisk

Søknadsfrist 13. august 2018. Legg ved de mest relevante vitnemålene og attestene.

Registrer søknaden din her (arkivsak nr 18/13349)