Vil du jobbe med forbrukerrettigheter?

Publisert 16. januar, 2020
Forbrukerrådet søker to medarbeidere til fast stilling (førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver) og ett vikariat på 10 måneder til forbrukerdialog i Oslo.

Forbrukerdialog har 14 medarbeidere som hovedsakelig jobber med forbrukerkontakt i kanaler som for eksempel telefon, e-post, sosiale medier og chat. Forbrukerdialog er en del av avdeling for kommunikasjon og digitale tjenester. Forbrukerrådet har en ambisjon om å være forbrukerens foretrukne partner når det kommer til forbrukerspørsmål. For å lykkes med dette trenger vi engasjerte og dyktige medarbeidere som vil bidra til å skape en profesjonell, relevant og brukerorientert serviceenhet. Forbrukerdialog er en del av hovedkontoret i Oslo, som holder til i nye og moderne lokaler i sentrum.

Arbeidsoppgaver består av å

 • besvare forbrukerhenvendelser i våre kanaler (primært telefon) innenfor rammene av gjeldende rett og Forbrukerrådets retningslinjer
 • skape gode opplevelser for forbrukerne gjennom å være hjelpsom og profesjonell
 • veilede forbrukere i bruk av Forbrukerrådets løsninger for selvbetjening
 • bidra til å utvikle Forbrukerrådets veiledningstjeneste

Vi søker deg som

 • har relevant utdanning (f.eks. jus, økonomi e.l.) minst på bachelor-nivå.
 • gjerne har erfaring fra «kundesenter»
 • har utpreget serviceinnstilling og brenner for god forbrukerservice
 • kjapt oppfatter, formulerer og analyserer problemstillinger
 • kan jobbe strukturert og ryddig
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • har gode samarbeidsevner, godt humør og evne til å skape et godt arbeidsmiljø
 • har gode ikt-ferdigheter

For tilsetting som seniorrådgiver ønsker vi i tillegg at du

 • har mastergrad i rettsvitenskap / cand.jur
 • relevant arbeidserfaring i minst 4 år

Vi tilbyr

Stillingene lønnes som førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver, kr 428 200–627 700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % for obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid. Vi har subsidiert kantineordning og støtte til trening. Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til leder av forbrukerdialog Pia Cecilie Høst 911 96 158 eller seniorrådgiver Thomas Iversen på telefon 907 74 258.

Søk her innen 2. februar 2020 (arkivsak nr. 20/783)

Legg ved de mest relevante vitnemål og attester.

Generelt

Forbrukerrådet deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten.